Blog

Welkom op onze blogpagina! Hier schrijven we regelmatig over bijzondere ervaringen, leuke natuurweetjes of een excursieverslag van één van onze excursies.

Wolvenexcursies in België

“Verwachtingen ruimschoots overtroffen!”

Stormachtig weekend op Vlieland

Grutto's © Jesse Zwart

De koning van de weidevogels

Grote Zaagbek © Jesse Zwart

Big Five: Winterse Paradijsvogels

Pestvogel © Lars Buckx

Waar kun je een Pestvogel vinden?

Izabeltapuit op Vlieland!

Blauwe Kiekendief © Lennart Verheuvel

Blauwe Kiekendief op de koffie!

Klapekster © Lars Buckx

Waar kun je een Klapekster zien?

Bladkoning © Vincent van der Spek

De boodschapper van het najaar

De kleurrijke Vuurgoudhaan

Kleine Strandloper © Lars Buckx

126 marathons vliegen

Steltlopers © Jesse Zwart

Zomers begin van het najaar

Onderzoek Grauwe Gans

Terugblik Rijnstrangen wandeling

Waarom zingen vogels?

Roerdomp © Jesse Zwart

Waar kun je een Roerdomp zien?

Tapuit © Jesse Zwart

Vogels kijken in april

Roodborsttapuit

Vogels in Nederland herkennen

Blauwborst © Lennart Verheuvel

Brad Pitt onder de zangvogels

Vijf vogelkijktips voor maart

Ransuil

Oostvaardersplassen

Een Nijlpaard op het strand!

Missie Zeearend

Kleine Alk

Grote kleine baas

Verrassingsact van de Velduil

Diepe buiging

Brand

Weergaloze Weerribben

Mythische Nachtegaal

De duinen zijn nooit saai

Nuchter Groningen

Vorsttrek langs de kust

Magisch IJmuiden

Winter is coming

Vlieland

Vogeltrek

Trektelpost Parnassia

Een augustusweekend op Vlieland

Steltlopers bij Westhoek

Voorjaarssoorten

Is de lente al begonnen?