Ochtendexcursie Oostvaardersplassen

Afgelopen weekend gingen we onder leiding van gids Jesse Zwart een ochtend vogels kijken in de Oostvaardersplassen. Dat dit gebied jaarrond een waanzinnige locatie is om vogels te gaan kijken bleek ook vandaag eens te meer. Een bezoek aan de Oostvaardersplassen levert altijd een prachtige soortenlijst op en bovendien enkele onverwachte waarnemingen.

Op het verzamelpunt werden de deelnemers tijdens het uitstappen van de auto of het strikken van de veters van de wandelschoenen meteen even goed wakker gemaakt. Een volwassen mannetje Blauwe Kiekendief kwam over de parkeerplaats jekkeren en kon goed worden bekeken. De toon was gezet! We werden, hoe kan het ook anders, verwelkomd door de ene na de andere zingende Cetti's Zanger terwijl ook Zanglijsters, Rietgorzen. Boomkruipers en zelfs de eerste Tjiftjaffen een muzikale duit in het zakje deden.

Cetti's Zanger © Lennart Verheuvel

Boven de rietvelden zagen we vrij snel na het begin van de excursie alweer onze tweede en derde Kiekendieven. Ditmaal een vrouwtje Blauwe Kiekendief en een Bruine Kiekendief. De Blauwe Kiekendief is een schaarse wintergast en broedt tegenwoordig helaas nog maar met enkele paartjes in Nederland. De waarneming van een Bruine Kiekendief in de winter was tien jaar geleden, buiten een enkeling in de Delta misschien, uit te sluiten. Deze soort trekt in het najaar namelijk naar warmere oorden in het zuiden. De afgelopen jaren lijken er steeds meer te overwinteren maar nog steeds blijft het een vrij uitzonderlijke waarneming.
We waanden ons al een beetje in het voorjaar in verband met het heerlijke windstille weer, de blauwe lucht en de aangename temperatuur toen ook een Ooievaar op doortrek nog even over onze hoofden vloog. Gelukkig waren daar de enorme groepen Wintertalingen, een van de mooiste eendjes van Nedeland, om een en ander nog even in perspectief te plaatsen. We mogen niet te hard van stapel lopen. Misschien wel de meest bijzondere waarneming van de dag volgde na een bezoek aan een van de vele kijkhutten. Twee Ransuilen lieten zich waanzinnig bekijken en zaten volledig in het zicht op een meter of tien van het pad. Wat een waanzinnige waarneming op een niet alledaagse plek. Waarschijnlijk betrof het doortrekkers op weg naar hun broedgebieden in Scandinavië. De roestplaatsen worden namelijk rond deze tijd massaal verlaten.

Ransuil © Audrey Pepoz


Vanaf de Kleine Praambult liet de Oostvaardersplassen nog even merken waarom het jaarrond een van de mooiste vogelgebieden van Nederland is. Op zijn minst drie verschillende Zeearenden lieten zich langdurig bekijken terwijl enorme groepen Grutto's alweer waren teruggekeerd uit de broedgebieden. Onder hen een aanzienlijk aantal IJslandse Grutto's. Pijlstaarten en Nonnetjes konden worden bekeken terwijl Goudplevieren door het beeld van de telescoop liepen en minstens twee vossen op jacht waren naar een lekkere snack. Nog een klapper diende zich aan in de vorm van een langsvliegende Koereiger. Dit kleine, witte reigertje met een snellere vleugelslag dan bijvoorbeeld de Kleine Zilverreiger, is nog steeds zeldzaam te noemen in Nederland.

Het resultaat was een lijst met bijna 70 waargenomen soorten waaronder een hoop bijzondere waarnemingen! De Oostvaardersplassen bewezen hun status eens te meer!

Terug naar het overzicht