Voorjaarssoorten

Nu de Coronacrisis Nederland in zijn greep heeft, zit ik ook vaker binnen dan mij lief is. Zeker in deze tijd, nu vele vogelsoorten weer vanuit hun overwinteringsgebieden terugkeren naar hun broedgebieden, is het soms lastig om binnen te blijven. Toch is vogelen vanuit huis ook niet altijd erg. Zo zie ik eigenlijk dagelijks een slechtvalk, die in de buurt broedt, en van de week zat een zwarte roodstaart op het dak te zingen! Kortom vogelen kan overal en het maakt het vele binnen blijven toch iets makkelijker als je soorten vanuit huis probeert te zien!.

Van de week had ik toch even zin om naar buiten te gaan en een aantal teruggekeerde soorten te zoeken. Een gebied net voorbij Almere, waar drassig grasland is gecombineerd met riet, leek mij hier een ideale locatie voor. Vanwege de grote regenval van de laatste maanden was dit gebied zelfs nog wat drassiger dan normaal. Dat dit een enorme aantrekkende werking had op vogels bleek wel toen ik aankwam. Duizenden eenden en steltlopers waren druk aan het foerageren en het aantal arriverende groepjes lag ook behoorlijk hoog.

Eigenlijk direct al hoorde ik een Rietzanger zingen. Deze rietvogel overwintert in de Westelijke Sahel en valt op door zijn opvallende zang en de kleine baltsvluchtjes, waarbij hij vaak even kort boven het riet uitkomt. Terwijl ik verder liep leek het voorjaar echt begonnen. Werkelijk overal zaten Tjiftjaffen te zingen, terwijl ook regelmatig een Cetti’s Zanger zijn best deed om gehoord te worden. Ik hoorde zeker 7 verschillende Cetti’s Zangers, een goede graadmeter voor hoe hard deze soort al enige tijd bezig is aan een opmars in Nederland.

Rietzanger ©Lennart Verheuvel

Bij het volgende kijkscherm had de plaatselijke jeugd een klein feestje gebouwd. Lege flessen Vodka en Smirnoff Ice waren stille getuigen van een waarschijnlijk erg gezellig feestje in de kijkhut. Misschien moet ik toch ook eens wat vaker ‘s avonds laat of in de nacht gaan vogelen.Vanuit hier vond ik wel mijn eerste twee kleine plevieren van het jaar. Ze zijn te herkennen aan onder andere de gele oogring, de grijsroze poten en de compleet zwarte snavel. Verder foerageerden er nog honderden kemphanen, tientallen bontbekplevieren en een stuk of twintig bonte strandlopers. Een kwikstaart die op een behoorlijke afstand langs het water fourageerde neigde, met een behoorlijk donkere mantel en schouder naar rouwkwikstaart. Na even geduld vloog de vogel wat dichterbij en kon ik de vogel met zekerheid determineren als rouwkwikstaart. Een soort die veel algemener is in Groot-Brittannië, maar een schaarse doortrekker is in Nederland.

Nog even verderop begon ik aan het afzoeken van een grote groep wintertalingen. Nu eenden weer op trek zijn en de Smienten, Wintertalingen en Nonnetjes grotendeels ons land verlaten, heb ik altijd de hoop een Amerikaanse Wintertaling te vinden tussen de steeds kleiner wordende groepen wintertalingen. Terwijl ik de groep met mijn telescoop aan het uitkammen was op zo’n Amerikaanse Wintertaling kwam ik wel twee slapende eenden tegen waarvan de witte wenkbrauw nog net zichtbaar was. Twee mannetjes zomertaling, wederom een nieuwe jaarsoort!

Zomertaling ©Lars Buckx

De eerste zingende Zwartkop van het jaar zat pal naast me zijn best te doen en op de slikjes tussen de eenden liepen ook nog enkele Tureluurs en mijn eerste Zwarte Ruiter van het jaar. Zwarte Ruiters trekken niet allemaal weg uit Nederland tegenwoordig, een stuk of 100-150 blijven gestimuleerd door de milde winters hangen in de Delta. Dat deze Zwarte Ruiter echter hier al zat in de derde week van maart laat wel zien dat er een trend is van eerder doortrekken. Vroeger zag ik mijn eerste Zwarte Ruiter altijd pas ergens begin april. Tussendoor liep ook een prachtige zomerkleed Waterpieper langs de slikrandjes!

Alhoewel het dus belangrijk is om zoveel mogelijk binnen te blijven, loont het zeker om af en toe eens, met inachtneming van de regels, een mooie wandeling te maken. De natuur lijkt vooralsnog behoorlijk te profiteren van het feit dat wij minder vliegen, autorijden en in grotere getalen binnen zijn. Mocht je iets willen weten over een soort die je hebt gezien, of die je niet kunt herkennen neem dan vooral contact op. Ik help je graag met de determinatie!

Tot in het veld!

Terug naar het overzicht