Stormachtig weekend op Vlieland

Onze excursies duren normaal zo'n 4 uur, al hebben we enkele dagtochten als uitzondering. Als we de vraag krijgen om een heel weekend te gidsen dan staan we daar ook voor open. Zeker als het weekend plaatsvind op Vlieland! Het is inmiddels een traditie aan het worden, want afgelopen weekend was alweer het derde jaar op rij dat ik twee vaste klanten op Vlieland gidste.

De verwachtingen voor het weekend waren hooggespannen, want vorig jaar ontdekten we een Izabeltapuit tijdens het weekend!
De dagen voorafgaand aan het weekend werden de verwachtingen echter wel wat getemperd door de weersvoorspelling. Een ongekende oosterstorm met windkrachten tot 10 Beaufort en veel regen stond er in de voorspelling. Niet de beste omstandigheden om op een Waddeneiland op zoek te gaan naar vogels…

Gelukkig werden de voorspellingen steeds iets gunstiger en werd alleen vrijdag een echte stormachtige dag. Het was een ruige vaartocht van Harlingen naar Vlieland met windkracht 9, maar ondanks de storm was het toch fijn om weer op de mooiste plek van Nederland te arriveren!
In de regen maken we een eerste wandeling door het bos rond het dorp, maar de regen maakt het lastig om vogels in de kijker te krijgen. Al blijkt wel snel dat er veel vogels door de regen naar beneden komen. Overal klinken groepjes Goudhanen, horen we Koperwieken roepen en we zien een groep van wel 40 Kepen. Dat belooft wat voor de komende dagen!
Terwijl we naar ons hotel fietsen komen we langs het Westerse Veld waar het ook vol staat met vogels. Groepen Rotganzen en veel Graspiepers zijn hier normaal, maar er lopen ook tientallen Bontbekplevieren en Veldleeuweriken door de velden. De weersomstandigheden zijn helaas te slecht om nog langer vogels te kijken, maar we hebben alvast zin in morgen!

Mooie wolkenluchten boven de Waddenzee ©Lars Buckx
Mooie wolkenluchten boven de Waddenzee ©Lars Buckx

De zaterdag start droog met weinig wind en vanuit de ontbijtzaal zie ik de eerste Sperwer en groepjes Vinken al in de ochtendschemering langsvliegen. Terwijl we naar buiten lopen klinkt ook de zang van de Cetti’s Zanger en een roepende Waterral. We besluiten een wandeling te maken door Bomenland op zoek naar bosvogels. Al snel komen we twee Houtsnippen tegen die voor ons uitvliegen en daarbij mooi te zien zijn. Verderop in Bomenland komen we nog meer Houtsnippen tegen, die we vooral opmerken omdat ze verschrikt opvliegen. Net als rond het dorp klinken er ook in Bomenland overal Goudhaantjes en ontdekken we daar twee mooie Vuurgoudhaantjes tussen. Terwijl we bij het uitkijkpunt staan te genieten van het mooie landschap van Vlieland, komt er een IJsgors roepend langs ons vliegen. Er vliegen ook verschillende Veldleeuweriken en lijsters langs, de vogeltrek komt op gang!

We vervolgen de dag in de Kroonspolders, waar door het opkomende tij steeds meer steltlopers binnen komen vliegen. We zien mooie groepen Kluten, Bontbekplevieren, Groenpootruiters, Zilverplevieren en Rosse Grutto’s. Sommige vogels lopen ook prachtig dicht bij de vogelkijkhut en laten zich mooi fotograferen. We oefenen met de verschillende soorten meeuwen en zien ook twee Pontische Meeuwen. Op het water zwemmen veel Smienten, Wintertalingen en enkele fraaie Pijlstaarten. Ook lopen er nog drie jonge Lepelaars rond, die hun reis naar Afrika nog niet zijn begonnen. Over ons heen komt een Kleine Barmsijs vliegen en bij de brug in de Kroonspolders zwemt een Middelste Zaagbek mooi dichtbij!

Kluut en Groenpootruiter in de Kroonspolders ©Lars Buckx
Kluut en Groenpootruiter in de Kroonspolders ©Lars Buckx

De soortenlijst is flink gegroeid en we besluiten naar de andere kant van het eiland te fietsen om opnieuw rond het dorp vogels te kijken. Dit keer met beter weer. Terwijl we die kant op fietsen komen er meldingen van Vale Gierzwaluwen op Texel door. Een mooie doelsoort voor het weekend!
Halverwege het eiland speuren we de boompjes in het open landschap af op zoek naar een Klapekster, maar die laat zich niet zien. Wel ontdekken we twee mooie Beflijsters. Terwijl we van deze lijstersoort staan te genieten komt er een Kleine Rietgans aanvliegen die vlak bij ons besluit te landen. Leuk om deze soort aan de grond van dichtbij te bekijken! Een Havik en Goudplevier vliegen over, de soortenlijst tikt gestaag verder.

Kleine Rietgans en Beflijster ©Lars Buckx
Kleine Rietgans en Beflijster ©Lars Buckx

In het noordoosten van het eiland zoeken we een hoog duin op, om uit te kijken naar de Vale Gierzwaluwen die vanaf Texel richting Vlieland zijn vertrokken. Die zien we helaas niet, maar boven zee zien we wel een Dwergmeeuw en Roodkeelduiker en op het strand zit nog een Grote Stern. We sluiten de dag af met een wandeling over campingterrein Stortemelk, dé plek van de Izabeltapuit vorig jaar. Dit jaar geen tapuit, maar wel twee Zwarte Roodstaarten. Inmiddels begint het te regenen, maar die-hard als we zijn besluiten we toch nog een laatste poging te doen voor een gierzwaluw en fietsen we de gehele noordkant van het eiland af tot aan de militaire kazerne. Doorweekt van de regen en zonder gierzwaluw komen we bij de kazerne op de westpunt van het eiland aan. Daar kunnen we wel 4 Meerkoeten zien, de enige locatie op het eiland waar ze zitten. We hebben ons best gedaan vandaag, tijd om op te warmen in het hotel!

De zondagochtend start met een pittige westelijke wind. Goede omstandigheden om aan zee te zitten en te kijken of er zeevogels naar de kust worden geblazen. Dat blijkt zeker het geval want we zien direct veel Jan-van-Genten, Zwarte Zee-eenden en Roodkeelduikers vliegen. We zien ook leuke soorten zoals een Topper in een groepje Zwarte Zee-eenden en zowel een Kleine- als een Middelste Jager. De westelijke wind blaast de vogels lekker dicht bij de kust, waardoor een jonge Drieteenmeeuw over het strand komt vliegen en een prachtige Kleinste Jager vlak achter de branding langs komt. Wat een mooie waarneming van deze zeldzaamheid!

Kleinste Jager ©Lars Buckx
Kleinste Jager ©Lars Buckx

De middag besteden we weer aan de oostkant van het eiland waar we een Houtsnip vanuit Terschelling de Waddenzee zien oversteken, verschillende Alken en Zeekoeten op de Waddenzee drijven en we worden verrast door een late Regenwulp op het Westerse Veld.
Ondanks de stormachtige start blijken we de grens van 100-soorten te zijn gepasseerd dit weekend: we eindigen met een soortenlijst van 103 vogelsoorten (exclusief exoten Nijlgans en Fazant)!

Het was weer een heerlijk vogelweekend met als hoogtepunt de Kleinste Jager, maar ook de vele trekvogels. Nu al zin in volgend jaar!

Keep in het dorp van Vlieland ©Lars Buckx
Keep in het dorp van Vlieland ©Lars Buckx
Terug naar het overzicht