Terugblik Rijnstrangen wandeling

Op 23 april stond de wandeling langs de Rijnstrangen met gids Jillis Roos op het programma. Een wandeling van zo'n 14 kilometer door een waterrijk gebied via trekpondjes, langs ruige rietvelden en over dijkjes. De dag begon goed met een luid roepende Appelvink vlakbij het startpunt; geen dagelijkse soort in de Rijnstrangen.

Al wandelend door velden vol Veldleeuweriken en Roodborsttapuiten kwamen we aan bij de Klein Gelderse Waard, hier zagen we allerlei voorjaarssoorten zoals Zwarte Stern, Zomertaling, Koekoek en Rietzanger. Ook kwam er een Havik langs, waardoor alles de lucht inging, waaronder een groepje Lepelaars. Via een trekpondje, waar we Roerdompen tegen elkaar in hoorde hoempen, kwamen we op de dijk van Aerdt. Helaas gaf de Steenuil niet thuis, maar wel kwam de eerste spectaculaire soort van de dag langsvliegen: een Visarend! Verder zagen we een groepje Ringmussen, Zwarte Roodstaart, meerdere Cetti’s Zangers en een Blauwborst.

Visarend en Raaf achtervolgd door een Kievit ©Jillis Roos

We zaten ongeveer op de helft van de wandeling en namen iets meer de pas erin naar de volgende stop. Dit werd verhinderd door twee Raven die mooi langs kwamen vliegen, achtervolgd door lokale Kieviten. Niet erg natuurlijk!

Uiteindelijk kwamen we aan op de plek; een gebied waar wel eens een Buidelmees werd gezien. Dit is natuurlijk een fantastische soort en een zeldzame broedvogel in Nederland. Na even gezocht te hebben, hoorde we hem eerst roepen en later liet hij zich prachtig bekijken en fotograferen! Terwijl we nog zaten te genieten van de Buidelmees, kwam er een Zwarte Wouw laag overvliegen. Fantastisch!
Onze dag kon al niet meer stuk, maar we hadden nog het laatste deel van de wandeling te gaan. Daarop zagen we de eerste Boomvalk van het jaar en een Blauwe Kiekendief die zich mooi liet zien. Een geweldige dag met een soortenlijst van 92 vogelsoorten, waaronder 9 soorten roofvogels, een aantal bonussen en een hoop voorjaarssoorten!

Wil je ook met Jillis mee op de wandeling langs de Rijnstrangen? Kijk dan op: www.dagjeindenatuur.nl/wandeltocht-rijnstrangen/

Buidelmees en Zwarte Wouw ©Jillis Roos

Terug naar het overzicht