Dagexcursie Hollandse Delta

Dagexcursie Hollandse Delta

De Hollandse Delta is in de winter een feest voor de vogelaar. De afwisseling van plassen, kwelders, voedselrijke graslanden, en natuurlijk de kust- en duinstrook werken als een ware magneet voor vogels. Vele soorten eenden, ganzen, steltlopers en andere kustgebonden soorten brengen de winter hier door. Tijdens deze dagexcursie in de Delta gaan we op zoek naar zoveel mogelijk soorten vogels en pakken we met geluk wat van de pareltjes onder de overwinteraars mee.

De ochtend brengen we door in de Kwade Hoek, waar je jezelf waant in een bijna on-Nederlands gebied. In dit fantastische duin- en kweldergebied gaan we tijdens een wandeling al struinend op zoek naar vogels. Hierbij focussen we op steltlopers als Bonte Strandloper, Zilverplevier en Drieteenstrandloper, maar ook maken we kans op specialiteiten als Sneeuwgors, IJsgors, Velduil of Slechtvalk!

Na de wandeling en een lunchpauze vervolgen we onze trip, door de polders bij Goedereede, richting de Brouwersdam. Onderweg houden we uiteraard onze ogen open, want de polders zitten vol met gave soorten als Rotgans en Goudplevier. Ook overwinteren hier geregeld Koereigers en kunnen we de zeldzame Zwarte rotgans of Roodhalsgans tegenkomen!

De Brouwersdam is niet alleen bekend vanwege de recreatieve activiteiten, maar is zeker onder de vogelaars bekend vanwege de vele zeevogels. Zo maken we hier goede kans op Middelste Zaagbek, Kuifduiker, Roodkeelduiker of Zwarte Zee-eend, en met een beetje geluk zien we nog de prachtige en zeldzame IJseend. Daarnaast zijn Zeehonden, Steenlopers, en Paarse Strandlopers hier ook vaste klant. Wie weet zien we zelfs Bruinvissen! Uiteraard zullen we ook alle meeuwen checken zodat een soort als Pontische Meeuw niet aan onze aandacht zal ontsnappen.

Naast de zeezijde van de Brouwersdam bezoeken we ook de binnenzijde aan het Grevelingenmeer. Hier worden met regelmaat Parelduikers en IJsduiker gezien. 

Kortom, een dag met veel variatie en hopelijk vele vogelsoorten. Carpoolen tijdens deze excursie is mogelijk. We eindigen en starten op dezelfde locatie. Uiteraard kunnen we de route aanpassen indien er in de directe omgeving bijzonderheden worden gezien!

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd09:00
Eindtijd16:00
Prijs€ 75,00
Plaatsen vrij2

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Kwade HoekBekijk meer excursies in dit gebied: Brouwersdam

Uw gids

Jonathan Leeuwis
Jonathan Leeuwis
Bekijk meer excursies