Een helder 'belletje' vanuit het riet. Dat is meestal het geluid waarmee een Baardman zijn aanwezigheid weet te verraden. Het is een opvallende vogelsoort die vooral voorkomt in moerasachtige gebieden met veel riet. Ze broeden in grote rietmoerassen op kleigrond en de grootste populatie is te vinden in de Oostvaardersplassen. Hier huisvest zich jaarlijks een kwart tot de helft van de Nederlandse populatie. Net als bij Grauwe Ganzen kreeg de populatie een aantal keer een impuls door de inpoldering van het IJsselmeergebied die werd gevolgd door het inzaaien van riet. Koud weer en zware sneeuwval kunnen de aantallen enorm laten afnemen.

Baardman © Lennart Verheuvel

Baardmannen zijn vrij eenvoudig te herkennen. Het zijn kleine, geelbruine vogels met een lange geelbruine staart. Volwassen mannetjes hebben een blauwgrijs hoofd met een lange zwarte afhangende snorstreep. Mannetjes hebben een witte keel en zwarte onderstaartdekveren. Vrouwtjes hebben een bruine kop en missen de zwarte snorstreep. De keel is okergeel.

Baardmannen leven voornamelijk in rietvelden, moerassen en andere natte gebieden waar ze insecten en zaden eten. Ze zijn behoorlijk sociaal en leven regelmatig in kleine groepjes. Ze zijn jaarrond in Nederland aanwezig en er broeden ongeveer 2000 in Nederland.


.

De Baardman kan je zien op onderstaande excursies


Helaas

Geen excursies gevonden met deze criteria

Begin opnieuw
Baardman © Jesse Zwart

Oostvaardersplassen in de winter

 • 07:45 - 11:45
 • € 39,50

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Blauwborst © Dagjeindenatuur.nl

Kromslootpark - Almere

 • 06:45 - 09:45
 • € 29,50

Baardmannetjes, Blauwborsten en roofvogels onder de rook van Almere

Roerdomp © Jesse Zwart

Zevenhuizerplas en Eendragtspolder

 • 07:00 - 11:00
 • € 39,50

Wintervogels kijken rondom de Zevenhuizerplas

Oostvaardersplassen

 • 06:30 - 10:30
 • € 65,00

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

 • 06:30 - 10:30
 • € 65,00

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Voorjaar in de Oostvaardersplassen

 • 06:45 - 10:45
 • € 39,50

Blauwborst en Zeearend in de Oostvaardersplassen

Voorjaar in de Oostvaardersplassen

 • 06:30 - 10:30
 • € 39,50

Blauwborst en Zeearend in de Oostvaardersplassen

De Polders van Doel

 • 08:00 - 12:00
 • € 39,50

Op en top voorjaar in één van de meest vogelrijke gebieden van het land

Avondexcursie Oostvaardersplassen

 • 19:00 - 21:00
 • € 25,00

In de avond op zoek naar steltlopers en verschillende zang- en rietvogels

Roerdomp © Corné Koopmans

Oostvaardersplassen

 • 06:15 - 10:15
 • € 39,50

Voorjaarszang en zomergasten in de Oostvaardersplassen

Blauwborst © Dagjeindenatuur.nl

Kromslootpark - Almere

 • 06:00 - 09:00
 • € 29,50

Baardmannetjes, Blauwborsten en roofvogels onder de rook van Almere

Oostvaardersplassen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Blauwborst © Dagjeindenatuur.nl

Kromslootpark - Almere

 • 07:00 - 10:00
 • € 29,50

Baardmannetjes, Blauwborsten en roofvogels onder de rook van Almere

Avondexcursie Oostvaardersplassen

 • 20:00 - 22:00
 • € 25,00

In de avond op zoek naar steltlopers en verschillende zang- en rietvogels

Oostvaardersplassen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Zeearenden en Baardmannetje in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:15 - 11:15
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:15 - 11:15
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:15 - 11:15
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:30 - 11:30
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:30 - 11:30
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:45 - 11:45
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:45 - 11:45
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen

Edelhert © Corné Koopmans

Edelhertenbronst en vogels

 • 07:45 - 11:45
 • € 44,50

Edelhertenbronst, vogels en fotografie in de Oostvaardersplassen