Groene Jonker

Groene Jonker
Lepelaar
Snor
Steltkluut

Groene Jonker

De Groene Jonker is een prachtig natuurgebied in de buurt van de Nieuwkoopse Plassen. Een grote plas ondiep water omringd door riet en natte graslanden. Deze afwisseling zorgt voor de aanwezigheid van veel verschillende leuke moeras- en watervogels. Het gebied bestaat pas sinds 2008 en sinds die tijd hebben zich er al veel leuke soorten laten zien. Tijdens deze excursie zullen we op zoek gaan naar rietvogels als Snor, Rietzanger, Blauwborst, Sprinkhaanzanger en later in het voorjaar ook Bosrietzanger. Daarnaast is het gebied belangrijk voor trekvogels zoals steltlopers en eenden. We maken kans op steltlopers als Kluut, Regenwulp, Kemphaan en Kleine Plevier. Andere watervogels die we kunnen verwachten zijn Geoorde Fuut, Zomertaling, Pijlstaart, Lepelaar en wellicht een Purperreiger. Tijdens deze excursie zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de zang en herkenning van deze soorten. Wellicht zien we zelfs een Steltkluut! 

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd06:00
Eindtijd10:00
Prijs€ 39,50

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Groene Jonker

Uw gids

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied