De Blauwborst is misschien wel één van de meest begeerde vogels van Nederland. Hij prijkt vaak bovenaan de wensenlijstjes van mensen die er nog nooit een hebben gezien en ook het hart van doorgewinterde vogelaars maakt doorgaans een sprongetje als ze de eerste van het jaar weer horen en zien. Zijn mooie zang en oogverblindende verenkleed hebben hier vast het een en ander mee te maken. 

Blauwborst ©Lars Buckx

'Nederlandse' Blauwborsten overwinteren in Spanje en in West-Afrika. Als zomergast zijn ze vanaf half maart in Nederland aanwezig om ons land vanaf eind juli weer te verlaten. De meeste vogels trekken weg in de laatste week van augustus en eind september zijn ze allemaal vertrokken uit Nederland.

Blauwborsten broeden in moerasgebieden, langs rivieren, sloten en vennen met opslag van bijvoorbeeld elzen, riet of wilgen. Na een afname van de broedpopulatie, voornamelijk door ontginning en ontwatering van de broedgebieden, neemt de soort in Nederland als broedvogel sinds de jaren '70 spectaculair toe. Vooral het ontstaan van nieuwe geschikte gebieden als broedbiotoop draagt hier aan bij. Gebieden als de Oostvaardersplassen, Biesbosch, het Lauwersmeer en de duingebieden langs de kust zijn zeer geschikt voor deze soort gebleken.

Mannetjes zijn goed te herkennen aan de kobaltblauwe kin, keel en borst. Aan de onderkant is deze prachtige blauwe borst omrand door een een brede roestrode band. Onze Nederlandse broedvogels zijn van de ondersoort Wisterblauwborst, vanwege de witte vlek in de blauwe borst. In Scandinavië vind je de Roodsterblauwborst, met een rode vlek in de Blauwe keel.

Vrouwtjes hebben een boog van zwarte vlekjes op de borst en bij hen ontbreekt in prinvipe het blauw. Bij oudere vrouwtjes zie je soms wat blauwe en rode vlekjes op de borst.
In alle kleden, behalve het juveniele, hebben Blauwborsten een lichte wenkbrauwstreep. Ook de roestrode vlek aan de staartbasis is een goed determinatiekenmerk. Bij mannetjes is dit kenmerk goed zichtbaar als ze tijdens de balts zingend omhoog vliegen vanuit het riet en hierbij hun staart spreiden om vervogels als een soort parachute verderop weer neer te dalen.

De Blauwborst kan je zien op onderstaande excursies


Helaas

Geen excursies gevonden met deze criteria

Begin opnieuw
Blauwborst © Dagjeindenatuur.nl

Kromslootpark - Almere

 • 07:00 - 10:00
 • € 29,50

Baardmannetjes, Blauwborsten en roofvogels onder de rook van Almere

Goois Natuurreservaat

 • 13:00 - 15:30
 • € 29,50

Op zoek naar bijzondere vogels als Zwarte Specht en Grote Karekiet in het Goois Natuurreservaat

Blauwborst Jesse Zwart

Vogels kijken op Landgoed Haarzuilens

 • 06:30 - 10:30
 • € 39,50

Bijzondere vogelwandeling onder de rook van Utrecht

Dordtse Biesbosch

 • 18:00 - 22:00
 • € 39,50

Watervogels, steltlopers, Zeearend en Steenuil in de Dordtse Biesbosch

Blauwborst Jesse Zwart

Vogels kijken op Landgoed Haarzuilens

 • 06:30 - 10:30
 • € 39,50

Bijzondere vogelwandeling onder de rook van Utrecht

Dordtse Biesbosch

 • 17:30 - 21:30
 • € 39,50

Watervogels, steltlopers, Zeearend en Steenuil in de Dordtse Biesbosch

Avondexcursie Ackerdijkse Plassen

 • 18:00 - 21:00
 • € 29,50

In de avond net boven Rotterdam op zoek naar Blauwborst, Porseleinhoen, Purperreiger en Steltkluut

Dordtse Biesbosch

 • 17:00 - 21:00
 • € 39,50

Watervogels, steltlopers, Zeearend en Steenuil in de Dordtse Biesbosch

Vroege voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:30 - 10:30
 • € 39,50

Van winter naar lente in de Kennemerduinen

Vroege voorjaar in de Kennemerduinen

 • 07:30 - 11:30
 • € 39,50

Van winter naar lente in de Kennemerduinen

Vroege voorjaar in de Kennemerduinen

 • 07:15 - 11:15
 • € 39,50

Van winter naar lente in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:45 - 10:45
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:45 - 10:45
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:45 - 10:45
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:15 - 10:15
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 06:00 - 10:00
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 05:45 - 09:45
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Roerdomp © Corné Koopmans

Oostvaardersplassen

 • 05:45 - 09:45
 • € 39,50

Voorjaarszang en zomergasten in de Oostvaardersplassen

Voorjaar in de Kennemerduinen

 • 05:45 - 09:45
 • € 39,50

Voorjaarszang in de Kennemerduinen

Roerdomp © Corné Koopmans

Oostvaardersplassen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Voorjaarszang en zomergasten in de Oostvaardersplassen

Voorjaar in de AW-Duinen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Prachtige vogelzang in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Voorjaar in de AW-Duinen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Prachtige vogelzang in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Roerdomp © Corné Koopmans

Oostvaardersplassen

 • 05:30 - 09:30
 • € 39,50

Voorjaarszang en zomergasten in de Oostvaardersplassen