Oostvaardersplassen

Baardman
Blauwborst
Cetti's Zanger

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we ook kans op Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Boomvalk, Visarend en Wespendief!

In het voorjaar en de zomer is er vanuit het riet zang te horen van BlauwborstenCetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Snor. Later in het voorjaar is soms ook de zang van de Wielewaal vanuit de bossen te horen. In het struikgewas zitten kleurrijke soorten als Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit en soms ook een Grauwe Klauwier.

In het gebied zijn leuke broedvogels als Steltkluut en Lepelaar te zien, terwijl ook doortrekkende steltlopers langskomen zoals Kemphanen, Witgatjes, Bosruiters en Oeverlopers. Daarnaast duiken er ook steeds vaker Koereigers op tussen de Grote Zilverreigers.

Het gehele jaar maken we kans op soorten als de mooie IJsvogel, Matkop, Appelvink, Cetti's ZangerRoerdomp en Baardmannetje die hier zowel broeden als overwinteren. Een prachtig gebied om een dagje te gaan vogelen!

Datum
Starttijd06:00
Eindtijd10:00
Prijs€ 65,00
InbegrepenErvaren vogelgids met telescoop
Donatie van €5 per persoon aan het IUCN
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Oostvaardersplassen

Uw gids

Arjan Dwarshuis
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied