Avondexcursie de Onlanden

Avondexcursie de Onlanden

De Onlanden is een moerasgebied dat tegen de stad Groningen aan ligt. Het gebied is bijzonder rijk aan broedvogels en zelfs zeldzame soorten als de Witwangstern en Steltkluten kiezen ervoor om in dit gebied te broeden. In de grote stukken riet die in het gebied aanwezig zijn, broeden volop zangvogels zoals Baardmannetjes, Snorren, Sprinkhaanzangers, Bosrietzangers, Kleine Karekieten, Rietzangers, Blauwborsten en Rietgorzen. Zelfs het bijzondere geluid van de Roerdomp is hier met enige regelmaat te horen. Ook zijn hier grote stukken plasdras waar in de zomer Geoorde Futen prachtig te zien zijn. Over deze plassen vliegen Visdieven, Zwarte Sterns en Witwangsterns die ook in dit gebied broeden. De Zeearend wil zich ook nog wel eens laten zien in deze omgeving. Dit alles zorgt ervoor dat dit een prachtig en veelzijdig gebied is om vogels te kijken!

Soorten die hier te verwachten zijn, Geoorde Fuut, Witwangstern, Zwarte Stern, Roerdomp, Steltkluut, Baardmannetje, Snor, Waterral, Koekoek.

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd19:00
Eindtijd22:00
Prijs€ 29,50
Plaatsen vrij2

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: De Onlanden

Uw gids

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied