Vogels van het Leersumse Veld

Het Leersumse Veld is een idyllisch stukje Nederlandse heide met prachtige vennen, omgeven door de bossen van de Utrechtse heuvelrug. Het hele jaar door komen hier bijzondere vogelsoorten voor, van de indrukwekkende Raaf en de fraaie Zwarte Specht tot de schattige Kuifmees. Er is altijd kans deze te horen of zien! Op de vennen rusten vaak verschillende soorten eenden en ganzen, deze laten zich mooi bekijken vanuit de kijkhut. 

In het voorjaar en de zomer we  bij de vennen kans op leuke soorten als Geoorde Fuut en Kleine Plevier, terwijl we in het bos zoeken naar Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger. Zwarte Specht en Fluiter. We houden de lucht in de gaten voor een overvliegende Wespendief, Boomvalk of Visarend.

In de winter zijn de vennen populair bij Watersnippen en met veel geluk ook een Bokje. Het heidegebied is een goede plek om de Klapekster te zien en ook Geelgorzen foerageren op de heide. In de bossen maken we naast Zwarte Specht ook kans op Groene Specht en Kleine Bonte Specht, net als vinkachtigen zoals Keep, Kruisbek, Appelvink en Goudvink.

We maken een afwisselende wandeling van ongeveer 7 kilometer, ondertussen is er genoeg tijd om het prachtige landschap te bekijken en de vogels te bestuderen. We zullen met name oog hebben voor de herkenning van vogels, maar er is altijd ruimte voor wat andere flora en fauna!

DatumStarttijdEindtijd