Leersumse Veld

Utrecht

Het Leersumse Veld ligt aan de noordkant van Boswachterij Leersum.  Deze natuurlijk uitgesleten laagte werd in de ijstijd gevormd doordat het zand weg stoof tot op het niveau van het grondwater. Door ontbossing en overbeweiding werd het Leersumse Veld tot een gebied van stuifzand en heide. Stuifzanden zijn nu nog aanwezig in de vorm van de Ginkelse duinen, ten zuidoosten van de boswachterij. Door het afgraven van veen voor de winning van turf ontstonden de Leersumse plassen: één van de libellenhotspots van Utrecht. Zo komen hier zeldzame soorten voor zoals de Tangpantserjuffer, de Venwitsnuitlibel, Gevlekte witsnuitlibel en Vuurlibel

Excursies in Leersumse Veld

Wanneer

Categorie

Voorzieningen

Er zijn 0 excursies gevonden.

Toon de resultaten

Helaas

Geen excursies gevonden met deze criteria

Begin opnieuw