Oostvaardersplassen

Baardman
Blauwborst

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we ook kans op Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Boomvalk, Visarend en Wespendief!

In het voorjaar en de zomer is er vanuit het riet zang te horen van BlauwborstenCetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Snor. Later in het voorjaar is soms ook de zang van de Wielewaal vanuit de bossen te horen. In het struikgewas zitten kleurrijke soorten als Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Spotvogel en soms ook een Grauwe Klauwier.

In het gebied zijn leuke broedvogels als Steltkluut en Lepelaar te zien, terwijl ook doortrekkende steltlopers langskomen zoals Kemphanen, Witgatjes, Bosruiters en Oeverlopers. Daarnaast duiken er ook steeds vaker Koereigers op tussen de Grote Zilverreigers en overzomeren er Casarca's.

Het gehele jaar maken we kans op soorten als de mooie IJsvogel, Matkop, Appelvink, Roerdomp en Baardmannetje die hier zowel broeden als overwinteren. Kortom, een prachtig gebied om een dagje te gaan vogelen!

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd17:00
Eindtijd21:00
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij2

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Oostvaardersplassen

Uw gids

Victor Eggenhuizen
Victor Eggenhuizen
Bekijk meer excursies

Boek deze excursie

Prijs
Prijs: € 39,50
Vul hier je vouchercode in
Betaalmethode