Tapuit
Rosse Grutto
Kanoet
Lepelaar
Bladkoning

Kroonspolders, Vlieland

De Kroonspolders vormen een uitgestrekt moerasgebied in het westen van het Waddeneiland Vlieland. In het najaar is dit een geweldige plek om de najaarstrek te beleven. Trekvogels arriveren vanuit de broedgebieden in het hoge noorden en gebruiken de Kroonspolders om voedsel te zoeken en uit te rusten. We kunnen hier genieten van duizenden eenden, steltlopers en zangvogels die in het gebied verblijven. In de Kroonspolders zelf zien we zoetwatersteltlopers als de Kluut, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter, terwijl op het aangrenzende wad steltlopers foerageren als de Rosse Grutto, Wulp, Bonte Strandloper en Kanoet. Een mooie plek om de verschillende soorten steltlopers te leren kennen dus!

Daarnaast gaan we op zoek naar trekvogels als de Tapuit, Paapje, Keep en misschien zien we wel een Beflijster of Smelleken. Ook is dit de tijd dat de Siberische dwaalgast Bladkoning soms op het eiland wordt gezien. Ga mee op zoek en ontdek de prachtige vogelwereld van dit unieke Waddengebied!

DatumStarttijdEindtijd