Zouweboezem

Zouweboezem is een prachtig natuurgebied in de Vijfheerenlanden. Ooit waren de  uitgestrekte rietvelden productiepercelen voor rietdekkers die hiermee de daken van de boerderijen dekten. Nu zijn het uitgestrekte en moerassige rietvelden waar onder andere een grote kolonie Purperreigers huist en tientallen paartjes Zwarte Sterns tot broeden komen. Daarnaast kunnen we er soorten als Snor, Cetti's Zanger, Bosrietzanger, Rietzanger en Blauwborst verwachten. Met veel geluk zien we zelfs de zeldzame Witvleugelstern!
Tijdens deze excursie zullen we uitgebreid de tijd nemen om, de vaak lastig waarneembare moerassoorten, goed te zien te krijgen en bovendien tips geven om de geluiden van de vele soorten vogels die in het riet leven uit elkaar te houden.

Naast dit prachtige moerasgebied liggen ook nog een aantal extensief beheerde akkerpercelen. De aanwezigheid van hoog gras in combinatie met kruidenrijke vegetatie en een vrij hoge waterstand zorgt voor de aanwezigheid van weidevogelsoorten als Grutto, Watersnip, Kievit en Tureluur. Veel van deze soorten komen hier tot broeden. 

Ook in het najaar zijn de leuke soorten als Purperreiger hier nog steeds te zien, net als verschillende soorten op doortrek. Steltlopers maar ook Lepelaars doen het voedselrijke gebied aan om op te sterken voor de najaarstrek. Wie weet duikt er ook nog een leuke verrassing op...

DatumStarttijdEindtijd
06:3010:30Reserveer direct
06:3010:30Reserveer direct