Voorjaar in Den Treek

Landgoed Den Treek - Henschoten is een prachtig heide- en bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat dit gebied gemengd bos en heide is kunnen we veel verschillende soorten vogels verwachten. De Grote- en de Kleine Bonte Specht, de Groene specht, maar ook de Zwarte Specht is in dit gebied te vinden.

Naast de spechten kunnen we ook andere leuke soorten tegenkomen zoals de Boomleeuwerik, Kuifmees, Raaf, Glanskop, Appelvink en Kruisbek.

In het voorjaar kunnen we ook Roodborsttapuiten, Gekraagde Roodstaarten, Fluiters en andere voorjaars- en trekvogels tegenkomen. We komen ook bij Hazewater wat één van de beste binnenlandtrektelposten van Nederland is. We blijven dus goed omhoog kijken!

DatumStarttijdEindtijd