Vogelzang in Bloeidaal

De lente is weer in volle gang en de vogels laten zich goed horen in Bloeidaal en de Schammer bij Amersfoort!

Dit interessante natuurgebied met weide, hagen, stukjes hei, plasdras en waterpartijen zorgt altijd weer voor verrassende waarnemingen. Naast Hazen en Reeën zijn in het voorjaar ook Kieviten aan het broeden op de grasweides. Daarnaast maken we kans op een aantal leuke steltlopers zoals Tureluur, Oeverloper, Witgat en misschien wel een Groenpootruiter of Zwarte Ruiter. Vanwege de ruime aanwezigheid van riet en water, kunnen we genieten van de spectaculaire zang van Rietzangers, Kleine Karekieten en natuurlijk de prachtige Blauwborst!
Over fanatieke zangers gesproken, de Nachtegaal laat zich ook regelmatig horen in dit gebied!

Verder maken we goede kans op soorten als IJsvogel, Koekoek, Goudvink en verschillende soorten eenden en watervogels.

De interessante flora in dit gebied is ook de moeite waard om even te bekijken. Soorten als Stijve Ogentroost, Duizendguldenkruid, Ratelaar en verschillende soorten Orchideeën komen veelvuldig voor.
Een mooi gebied voor een heerlijke voorjaarswandeling!

DatumStarttijdEindtijd
06:3010:30Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct