Spechtenexcursie Den Treek

Spechtenexcursie Den Treek

Den Treek is een prachtig heide- en bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat dit gebied gemengd bos en heide is kunnen we veel verschillende soorten vogels verwachten. We maken kans op de Grote Bonte Specht en de Kleine Bonte Specht, maar ook de grootste specht van Europa, de Zwarte Specht, is in dit gebied te vinden.

Naast de spechten gaan we op zoek andere leuke soorten zoals de Boomleeuwerik, Kuifmees, Raaf, Glanskop, Appelvink en Kruisbek. In de winter maken we ook kans op Ransuilen, Kepen en Sijzen.

In het vroege voorjaar kunnen we Roodborsttapuiten, Tjiftjaffen en andere voorjaars- of trekvogels tegenkomen. Ga vooral mee op deze mooie wandeling!

DatumStarttijdEindtijd