Vogels kijken in de Rijnvallei

Vogels kijken in de Rijnvallei

De Rijnvallei is een prachtig uiterwaardengebied langs de Nederrijn. In dit waanzinnige natuurgebied lopen verschillende wandelpaden en op veel plekken mag je zelfs struinen. Tijdens deze excursie doorkruisen we alle biotopen die dit natuurgebied te bieden heeft. Rietlanden, kreken, geulen, wilgenbosjes en stukken kruidenrijk grasland zullen elkaar afwisselen tijdens onze wandeling. Precies deze afwisseling zorgt jaarrond voor een grote diversiteit aan vogelsoorten.

Rondom het water maken we kans op soorten als Smient, Slobeend, Wintertaling en Grote Zaagbek en langs de oevers van de kreken zijn zeer regelmatig Watersnippen, IJsvogels Cetti's Zangers en Waterrallen te horen en te zien. Nemen we een beetje afstand van het water dan komen we in de kruidenrijke graslanden en het wilgenbos. Hier maken we in de winterperiode, naast de algemene bosvogels, kans op soorten als Kramsvogel Koperwiek, Putter, Sijs, Groene Specht en zelfs Steenuil! 

Uiteraard trekt deze vogelrijkdom ook allerlei soorten roofvogels aan. Regelmatig zien we hier soorten als Slechtvalk, Havik, Sperwer en Buizerd die het hebben voorzien op de aanwezige zangvogels. Kortom een prachtig gebied om te bezoeken!

DatumStarttijdEindtijd