Ransuilen en watervogels in Oudewater

Ransuilen en watervogels Oudewater

Nabij het plaatsje Oudewater in de provincie Utrecht ligt het natuurontwikkelingsgebied Willeskop. Dit gebied is sinds 2002 omgevormd tot natuur en bestaat momenteel uit moerasgebied met ondiepe plassen. In de winterperiode oefent dit gebied grote aantrekkingskracht uit op overwinterende watervogels.
De eerste 2 uur van de excursie besteden we in dit gebied waar we de grote aantallen Smienten, Wintertalingen, Slobeenden en andere algemene soorten eenden afzoeken op schaarsere soorten als Pijlstaart en Grote Zaagbek. Boven het moeras jaagt zo nu en dan de Blauwe kiekendief en langs de oevers van het water foerageren Waterpiepers. Verder maken we kans op het vinden van IJsvogel en Roerdomp!

Nadat we het gebied Willeskop hebben afgezocht, verplaatsen we per auto (circa 7 minuten rijden) naar een roestplaats voor Ransuilen. Hier bekijken we de uilen tot in de schemering, zodat we ze ook in vlucht kunnen zien wanneer ze hun roestplaats verlaten om te gaan jagen!

DatumStarttijdEindtijd