Quackjeswater, Rockanje

Quackjeswater, Rockanje

Het Quackjeswater is een duinmeer in de duinen van Rockanje. In het voorjaar kan je hier genieten van vogelzang van soorten als Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart en Cetti's Zanger. Het duingebied is daarnaast een goede plek om de fraaie Goudvink te zien, net als Roodborsttapuit en Groene Specht.
Op het meer zelf broeden Geoorde Futen en Dodaarsjes, terwijl er ook vaak leuke eenden als Slobeend en Zomertaling zwemmen. Er foerageren vaak steltlopers en ook Lepelaars en Kleine Zilverreiger worden er regelmatig gezien.

Een mooi gebied voor een gevarieerde soortenlijst!

Datum
Starttijd06:00
Eindtijd10:00
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied

Uw gids

Max van Waasdijk
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied