Polder Arkemheen

Brilduikers
Grote Zilverreiger
Smient
Krooneend
Wilde Zwaan

Polder Arkemheen

In de winter is Polder Arkemheen echt een vogelhotspot. De afwisseling van open water bij de randmeren, rietmoeras en hollandse polders maakt het een fantastische plek om een ochtend te vogelen. Dit ware vogel spektakel biedt ook goede kans op het vinden van leuke wintergasten zoals duikers, zee-eenden, Geoorde Futen of een Roodhalsgans.

Het poldergebied is een belangrijk overwinteringsgebied voor vogels uit Scandinavië en de Russische toendra. Tussen de vele Smienten en Wintertalingen zoeken we naar leuke eendensoorten als Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek en misschien zelfs Topper of Krooneend. Langs de waterkant en in de weilanden kunnen we steltlopers als Goudplevier, Bonte Strandloper en Kemphaan verwachten.

Ook hebben we oog voor de duizenden Kolganzen en Brandganzen in de weilanden, waar wellicht ook de zeldzame Roodhalsgans of Wilde- en Kleine Zwanen tussen kunnen zitten. Daarnaast houden we natuurlijk de lucht in de gaten voor een overvliegende Zeearend, Blauwe Kiekendief of Slechtvalk en gaan we op zoek naar de plaatselijke Steenuil.

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd08:30
Eindtijd12:30
Prijs€ 39,50
InclusiefErvaren gids met telescoop
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Polder Arkemheen

Uw gids

Guus Jenniskens
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied