Polder Arkemheen - winter

Brilduikers
Grote Zilverreiger
Smient
Krooneend
Wilde Zwaan

Polder Arkemheen

Vandaag gaan we in polder Arkemheen op zoek naar watervogels. Het poldergebied is een belangrijk overwinteringsgebied voor vogels uit Scandinavië en de Russische toendra. Tussen de vele Smienten en Wintertalingen zoeken we naar leuke eendensoorten als Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek en misschien zelfs Topper of Krooneend. Ook hebben we oog voor de duizenden Kolganzen en Brandganzen in de weilanden, waar wellicht ook Wilde- of Kleine Zwanen zitten. We houden de lucht in de gaten voor een overvliegende Zeearend of Slechtvalk!

DatumStarttijdEindtijd