Polder Arkemheen - najaar

Polder Arkemheen in het najaar

Tijdens de vogeltrek in het najaar maken veel vogels een tussenstop in polder Arkemheen zoals Goudplevieren, Kemphanen, Tapuiten en Paapjes. Daarnaast is er kans op veel overvliegende vogels als zwaluwen, vinkachtigen, lijsters en roofvogels. In de uitgestrekte weidegebieden foerageren vaak Lepelaars en Ooievaars en soms loopt er ook een Koereiger rond tussen het vee.
We speuren de randmeren af op zoek naar leuke soorten eenden, waarbij we kans maken op soorten als Pijlstaart, Krooneend en wie weet vinden we een Witoogeend of zit er een IJsvogel langs de waterkant. 

In de rietkragen en het struwel kunnen we zangvogels op doortrek verwachten zoals Kleine Karekiet, Zwartkop, Tuinfluiter en misschien Baardmannetjes. Daarnaast houden we onze ogen open voor een overvliegende Bruine Kiekendief, Zeearend of Slechtvalk.

DatumStarttijdEindtijd
20:0022:00Reserveer direct
20:0022:00Reserveer direct
19:0021:00Reserveer direct
18:3020:30Reserveer direct
07:0010:00Reserveer direct
18:3020:30Reserveer direct
07:1510:15Reserveer direct
07:3010:30Reserveer direct
07:4510:45Reserveer direct
08:1512:15Reserveer direct
08:3012:30Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct