Polder Arkemheen - najaar

Polder Arkemheen in het najaar

Tijdens de vogeltrek in het najaar maken veel vogels een tussenstop in polder Arkemheen zoals steltlopers, Tapuiten en Paapjes. Daarnaast is er kans op veel overvliegende vogels als zwaluwen, vinkachtigen, lijsters en roofvogels.
We speuren de randmeren af op zoek naar leuke soorten eenden, waarbij we kans maken op soorten als Krooneend en wie weet vinden we een Witoogeend. In de rietkragen en het struwel kunnen we zangvogels op doortrek verwachten zoals Kleine Karekiet, Zwartkop, Tuinfluiter en misschien Baardmannetjes. Daarnaast houden we onze ogen open voor een overvliegende Zeearend of Slechtvalk.

DatumStarttijdEindtijd
07:0011:00Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct