Baardman
Blauwborst
Cetti's Zanger

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we ook kans op Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Boomvalk, Visarend en Wespendief!

In het voorjaar en de zomer is er vanuit het riet zang te horen van BlauwborstenCetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Snor. Later in het voorjaar is soms ook de zang van de Wielewaal vanuit de bossen te horen. In het struikgewas zitten kleurrijke soorten als Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit en soms ook een Grauwe Klauwier.

In het gebied zijn leuke broedvogels als Steltkluut en Lepelaar te zien, terwijl ook doortrekkende steltlopers langskomen zoals Kemphanen, Witgatjes, Bosruiters en Oeverlopers. Daarnaast duiken er ook steeds vaker Koereigers op tussen de Grote Zilverreigers.

Het gehele jaar maken we kans op soorten als de mooie IJsvogel, Matkop, Appelvink, Cetti's ZangerRoerdomp en Baardmannetje die hier zowel broeden als overwinteren. Een prachtig gebied om een dagje te gaan vogelen!

DatumStarttijdEindtijd
05:3009:30Reserveer direct
06:0010:00Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt
05:3009:30Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt
10:0012:30Volgeboekt
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt
18:0022:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:0010:00Reserveer direct
06:1510:15Reserveer direct
17:3021:30Reserveer direct
06:1510:15Reserveer direct
06:1510:15Reserveer direct
17:0021:00Reserveer direct
06:3010:30Reserveer direct
07:0011:00Reserveer direct
07:0011:00Reserveer direct
10:0016:00Volgeboekt
05:3009:30Reserveer direct
05:3009:30Reserveer direct
05:3009:30Reserveer direct