Natuurexcursie Pannenhoef

In West-Brabant ligt een uniek natuurgebied van ruim 700 hectare. De Pannenhoef is een biodivers natuurgebied met naaldbos, loofbos, heide, vennen, lanen, beken en bloemrijke graslanden. Ook is er veel aandacht voor ecologische verbindingszones in de omgeving, en dat merk je aan de soortenrijkdom. Vele diersoorten weten het gebied te vinden, en zeker in het voorjaar laten de vogels op een mooie dag goed van zich horen.

Omdat we vroeg op pad gaan hopen we op het eerste open stuk nog wat Reeën te zien. Qua vogelsoorten letten we extra op de geluiden van de Kuifmees, Zwarte Mees, Dodaars, Zwartkop, Boompieper, Grote Lijster, Goudvink en alle vijf de spechtensoorten van Nederland. Naast het luisteren proberen we de vogels uiteraard ook te zien te krijgen.

We letten ook extra op de Gekraagde Roodstaart, Spotvogel, Koekoek, Bonte Vliegenvanger en Grauwe Vliegenvanger die weer volop in Nederland aanwezig zijn. En met een beetje geluk zien we een overvliegende Raaf of Zeearend, deze vogels worden steeds vaker waargenomen in de Pannenhoef. 

Tijdens deze excursie letten we naast vogels ook op de verschillende prachtige vlinders en libellen die dit gebied rijk is. Zo kunnen we hier Zwartsprietdikkopje, Bont Dikkopje, Citroenvlinder, Oranje Zandoogje en Orantjetipje zien. Qua libellen zijn Metaalglanslibel, Smaragdlibel, Gewone Oeverlibel en meerdere soorten Heidelibellen hier vertegenwoordigd. Ook de Levendbarende Hagedis komt hier voor!

Tijdens een wandeling van ongeveer 8 kilometer door afwisselend landschap hebben we kans op mooie waarnemingen waarbij we de tijd nemen om deze te bekijken en eventueel te fotograferen. Zelf heb ik ook altijd mijn camera bij me tijdens mijn wandelingen, en het lijkt me leuk om kennis en ervaringen over fotografie uit te wisselen tijdens de excursie.

DatumStarttijdEindtijd