Pannenhoef

Noord-Brabant

De Pannenhoef ligt tussen Zundert, Etten-Leur en Rijsbergen. Het gebied bestaat voor een groot deel uit gemengd bos, maar er zijn ook heiderestanten aanwezig en een tiental vennen. Door de verscheidenheid aan biotopen heeft het dus een belangrijke natuurwaarde. Door de winning van turf, van de 14e tot de 17e eeuw, verdween het hoogveen hier compleet. Daardoor onstond moerassige heide. Na verhoging van het waterpeil kwam er weer water in de beekdalen te staan en vond grootschalig natuurherstel plaats. Vennen herstelden zich en vele vogelsoorten, amfibieën en plantensoorten keerden terug.

Excursies in Pannenhoef

Wanneer

Categorie

Voorzieningen

Er zijn 0 excursies gevonden.

Toon de resultaten

Helaas

Geen excursies gevonden met deze criteria

Begin opnieuw