Natuurexcursie Bloeidaal en de Schammer

Natuurgebied Bloeidaal en de Schammer ligt naast de stad Amersfoort en is een mooi gebied voor een heerlijke natuurwandeling. Naast planten, zullen we ook kijken naar de verschillende insecten, vogels en naar de ontwikkeling van dit relatief nieuwe stukje natuurgebied.

De interessante flora in dit gebied zijn soorten als Stijve Ogentroost, Blauwe knoop, Duizendguldenkruid, Ratelaar en verschillende soorten Orchideeën komen veelvuldig voor. Ook kunnen we de bijzondere vleesetende plant Klein Zonnedauw vinden met enig geluk.

Dit diverse natuurgebied met weide, hagen, stukjes hei, plasdras en waterpartijen zorgt altijd weer voor verrassende waarnemingen. Op de weides kunnen we ook Hazen en Reeën spotten.

Verder maken we goede kans op vogelsoorten als IJsvogel, Koekoek, Goudvink, Tureluur, Oeverloper, Witgat en verschillende soorten eenden, zang- en watervogels.

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Volgeboekt