Nationaal park de Groote Peel

Nationaal Park de Groote Peel

Nationaal park de Groote Peel is van een oorsprong een hoogveengebied waarin de veenlaag tot wel zes meter dik kon zijn. Aan de rand van dit veenmoeras werd in het verleden dan ook veen gestoken waardoor in het Limburgse gedeelte zogenaamde veenputten zijn ontstaan. Toen turfwinning niet meer rendabel was werd een gedeelte omgevormd tot weilanden en akkers. Inmiddels komen in Nationaal Park de Groote Peel verschillende landschapstypen, waaronder moeras, heide, bos en struweel samen. Dit zorgt een hoge biodiversiteit aan vogels maar ook libellen, vlinders en insecten.

In deze periode van het jaar maken we kans op zowel wintergasten als de eerste doortrekkers en zomergasten in de Groote Peel. Zo gebruiken soorten als Klapekster en Grote Zaagbek het gebied om de winter door te brengen. Ook kunnen we hier in deze periode prachtige soorten als Geelgors en de Waterpieper vinden. Ook de Roodborsttapuit en de bijzondere Zomertaling treffen we regelmatig tijdens deze excursie. Vanaf half maart is ook de Blauwborst hier weer te vinden.

Vanwege de afwisseling van biotopen en het feit dat we deze biotopen tijdens de excursie ook allemaal zullen doorkruisen maken we ook kans op vier soorten spechten. Naast de vrij algemene Grote Bonte Specht zitten hier namelijk ook Groene Specht, Zwarte Specht en Kleine Bonte Specht. Het vroege voorjaar is ideaal om op zoek te gaan naar spechten. Ze zijn dan vocaal en actief omdat ze al lekker op tijd druk zijn met het vaststellen van een territorium. In februari maken we zelfs een kleine kans op overvliegende Kraanvogels die op zoek zijn naar hun broedgebieden.

Kortom een garantie voor een soortenrijke dag met leuke waarnemingen van bijzondere soorten!
DatumStarttijdEindtijd
07:3011:30Reserveer direct
07:1511:15Reserveer direct
08:0012:00Reserveer direct