Najaar in Den Treek

Landgoed Den Treek - Henschoten is een prachtig heide- en bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat er in dit gebied gemengd bos en heide te vinden is, kunnen we veel verschillende soorten vogels verwachten. De Grote- en de Kleine Bonte Specht, de Groene Specht, maar ook de Zwarte Specht is in dit gebied te vinden.

Naast de spechten kunnen we ook andere leuke soorten tegenkomen zoals de Boomleeuwerik, Kuifmees, Raaf, Glanskop, Appelvink en Kruisbek.

In het vroege najaar maken we ook kans op Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger en Draaihals. Vanaf oktober maken we weer kans op de eerste najaarssoorten uit het hoge noorden zoals Koperwieken, Kepen en Goudhaantjes. We komen ook bij Telpost Hazewater wat één van de beste binnenlandtrektelposten van Nederland is. We blijven dus goed omhoog kijken!

In het late najaar en de winter maken we ook kans op Ransuilen, Klapekster, Kepen en Sijzen.

DatumStarttijdEindtijd
07:0011:00Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct
08:0012:00Reserveer direct
08:0012:00Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct
08:0012:00Reserveer direct