Arnhem - Park Lingezegen (najaar & winter)

Arnhem - Park Lingezegen

Park Lingezegen is een nieuw natuurontwikkelingsgebied met veel water en riet. Dit gebied staat in Arnhem bekend om de grote variatie aan vogelsoorten die er gezien wordt. 

Zeker in het najaar is het een echte hotspot voor doortrekkende vogels zoals Paapjes, Tapuiten, steltlopers en andere watervogels. We maken goede kans op het Baardmannetje, verschillende roofvogels en steltlopers. Naast dat er veel vogels te zien zijn is het een zeer gevarieerd natuurgebied en is er altijd iets leuks of verrassends te zien. Zo ontdekte onze gids Guus hier in 2020 een Steppekievit!

Ook in de winter is het een mooi gebied voor overwinterende watervogels als Smient, Wintertaling en Watersnip, met ook kans op Grote Zaagbek en Nonnetje. In het riet zitten nog steeds Baardmannetjes en ontdekken we misschien een Roerdomp of IJsvogel. Daarnaast maken we ook kans op soorten als Waterpieper, Bokje en Blauwe Kiekendief.

Komt u mee dit gebied met mij ontdekken?

DatumStarttijdEindtijd