Kroonspolders, Vlieland - augustus

Kroonspolders, Vlieland

De Kroonspolders vormen een uitgestrekt moerasgebied in het westen van het Waddeneiland Vlieland. In het najaar is dit een geweldige plek om de najaarstrek te beleven. Trekvogels arriveren vanuit de broedgebieden in het hoge noorden en gebruiken de Kroonspolders om voedsel te zoeken en uit te rusten. We kunnen hier genieten van duizenden steltlopers, eenden en zangvogels die in het gebied verblijven. We maken kans op eendensoorten als Pijlstaart en Smient en veel verschillende soorten steltlopers waaronder Kleine Strandloper, Kanoet, Rosse Grutto, Bontbekplevier, Kluut en Wulp. Een mooie plek om de verschillende soorten steltlopers te leren kennen dus!
Daarnaast verblijven er veel Lepelaars in het gebied en jagen er vaak Bruine Kiekendieven.

Ook gaan we in de struiken rondom de Kroonspolders op zoek naar trekvogels als de Tapuit, Paapje, Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. Met wat geluk zien we misschien zelfs een zeldzame Draaihals of Sperwergrasmus!

Ga mee op zoek en ontdek de prachtige vogelwereld van dit unieke Waddengebied!

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Volgeboekt