Inlagen Noord-Beveland

Onder vogelaars zijn de inlagen van Noord-Beveland beroemd en berucht, diverse fraaie én zeldzame steltlopers hebben zich in de afgelopen decennia al gemeld in één van de inlagen. Naast steltlopers zijn er nog diverse andere soorten vogels te vinden. Zo maken we kans op Boomvalk en Blauwborst en misschien zien we wel een Wespendief!

Deze avond starten we de excursie vanuit de hut in de inlaag Keihoogte. Dit is één van de mooiste vogelkijkhutten die Zeeland rijk is. We staan op ooghoogte met de watervogels die soms wel tot een meter voor onze neus fourageren!

Vervolgens rijden we naar het Bokkegat, een klein gebied waar veel verschillende ruiters al hebben rondgewandeld. Zo hebben soorten als Kleine- en Grote Geelpootruiter en Amerikaanse Bosruiter al is hier gefourageerd. Zo bont zal het wellicht niet worden deze avond, maar we maken zeker kans op ruitersoorten zoals Bosruiters, Zwarte Ruiters en Groenpootruiters. Een jagende Boomvalk wil soms voor opschudding zorgen rond de plas, misschien zien we er wel ééntje een insect uit de lucht grijpen!

Als laatste doen we inlaag ’s-Gravenhoek aan, deze inlaag is rijk aan een aantal Zwartkopmeeuw en Kokmeeuwkolonies. Wanneer het waterpeil laag is maken we zeker kans op rallen zoals de Waterral en misschien is er wel een Porseleinhoen te zien. In deze tijd trekken verder bijvoorbeeld sterns door richting hun overwinteringsgebied, wellicht komen we in deze inlaag ook een doortrekkende moerasstern tegen!

DatumStarttijdEindtijd