Inlagen Noord-Beveland

Zeeland

Inlagen zijn kleine, later gevormde polders, die achter een zeedijk liggen op plaatsen waar men een doorbraak vreesde. Landinwaarts werd op die plaatsen dan een "reservedijk" aangelegd, de inlaagdijk. Het zijn zeer gevarieerde natuurgebiedjes dankzij het zoute kwelwater en het zoete regenwater. De meeste inlagen op Noord-Beveland zijn zoet. Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar erg rijk aan verschillende soorten vogels zoals steltlopers, rietvogels en eendensoorten!