Dordtse Biesbosch

De Dordtse Biesbosch net ten zuiden van Dordrecht is een prachtig waterrijk natuurgebied van 1000 hectare groot. In het voorjaar is het hier een orkest aan vogelzang in het riet van soorten als Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Snor, Rietzanger en Cetti's Zanger. Vanuit het struweel klinkt soms ook de zang van Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter en Koekoek.

Tijdens de voorjaarstrek bezoeken verschillende soorten steltlopers het gebied om uit te rusten en op te vetten. We maken kans op soorten als Groenpootuiter, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Witgat en met geluk ook Steltkluut. Boven het water vliegen soms Dwergmeeuwen, Zwartkopmeeuwen en Zwarte Sterns. Op het water zelf foerageren verschillende soorten eenden met kans op Pijlstaart, Zomertaling en Geoorde Fuut. Ook Lepelaars zoeken graag voedsel in het gebied en soms verblijven er enkele zeldzame Koereigers.

Rondom de boerderijen in het gebied klinkt soms de lachende roep van de Groene Specht en in meerdere boerderijen nestelen Steenuilen die soms lekker in het zonnetje op het dak van de boerderij zitten.

Terwijl we door het gebied wandelen houden we ook zeker de lucht in de gaten voor een overvliegende Visarend of Zeearend. En wie weet zien we nog wel ergens een Bever zwemmen.

DatumStarttijdEindtijd
06:0010:00Volgeboekt
18:0022:00Volgeboekt
19:0022:00Reserveer direct
18:0022:00Volgeboekt
19:0022:00Reserveer direct
19:0022:00Reserveer direct
19:0022:00Reserveer direct
19:0022:00Volgeboekt
18:0022:00Reserveer direct
19:0022:00Reserveer direct
17:3021:30Reserveer direct
17:0021:00Reserveer direct