De Oude Waal bij Nijmegen

Blauwborst
Zwarte Stern
Grauwe Klauwier
Kleine Plevier
Gekraagde Roodstaart

De Oude Waal bij Nijmegen

Waar enkele honderden jaren geleden de Waal stroomde ligt er nu een moerasachtig gebied, de Oude Waal. In de wintermaanden treedt de Waal buiten haar oevers om zo de Oude Waal weer met nieuw water te vullen. Deze wisselwerking tussen de rivier en het gebied is dynamisch. Dat zorgt voor een diversiteit aan landschappen waar vele vogelssoorten zich vestigen. In het voorjaar is het een belangrijk broedgebied voor moerassoorten zoals Zwarte Stern, Blauwborst en Roerdomp maar ook voor soorten die afhankelijk zijn van de invloeden van rivieren op het landschap zoals de Oeverzwaluw, Oeverloper en Kleine Plevier. 

Op de kruidenrijke struwelen vinden we Putters, Nachtegaal en Spotvogel, maar maken we ook zeker kans op een Grauwe Klauwier! In de Wilgenbossen maken we kans op mooie soorten als Kleine Bonte Specht en Gekraagde Roodstaart. Met de vogeltrek op volle toeren kan er van alles voorbij komen zoals een Visarend of Rode Wouw! Met wat geluk zien we op de vroege ochtend of late avond nog een Bever of een IJsvogel! Kortom er valt genoeg te zien in de Oude Waal! Ga jij ook mee?

DatumStarttijdEindtijd