Cursus vogeltrek Kennemerduinen

Cursus vogeltrek Kennemerduinen

Tijdens deze cursus vogeltrek leer je meer over de reden van vogeltrek, het herkennen van vogels in vlucht en de trekroepjes. Voorafgaand aande excursie ontvang je per mail een powerpointpresentatie met uitleg over vogeltrek, de herkenning van vogels in vlucht en de trekroepjes van de vogels die te verwachten zijn.
De vogeltrek is, zeker in het voorjaar, afhankelijk van de weersvoorspelling. Bij tegenvallende trek zoeken we naar nachtelijke trekvogels die overdag in de struiken in de duinen foerageren en hier ook hun roepjes laten horen.

In april en mei gaan miljoenen vogels op trek naar de broedgebieden in het noorden. In de duinstrook is deze trek, zeker met oostelijke wind, goed waarneembaar. Vanaf een hoge duintop kijken we naar de vogels die langs komen vliegen, zoals zwaluwen, kwikstaarten en roofvogels. We combineren de trek over land met de vogeltrek over zee. Over zee vliegen vaak verschillende soorten meeuwen, sterns, eenden en steltlopers.

We oefenen de verschillen van trekvogels zoals Kokmeeuw en Dwergmeeuw, Visdief en Grote Stern en Graspieper en Boompieper. We leren de soorten op basis van de vlucht en de trekroepjes herkennen. Het is altijd een verrassing wat er langs komt vliegen, waarbij we ook kans maken op bijzondere soorten zoals Visarend, Beflijster, Engelse Kwikstaart of Europese Kanarie!

We combineren het trektellen met een bezoekje aan het Vogelmeer, waar we verschillende zangvogels kunnen horen en kans maken op mooie soorten als Geoorde Fuut, Koekoek en Blauwborst.

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd06:15
Eindtijd10:15
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Kennemerduinen

Uw gids

Onze partner

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied