Cursus vogeltrek Berkheide - najaar

Cursus vogeltrek Berkheide

Tijdens deze cursus vogeltrek leer je meer over de reden van vogeltrek, het herkennen van vogels in vlucht en de trekroepjes. Voorafgaand aan de excursie ontvang je per mail een powerpointpresentatie met uitleg over vogeltrek, de herkenning van vogels in vlucht en de trekroepjes van de vogels die te verwachten zijn.
De vogeltrek is afhankelijk van de weersvoorspelling. Bij tegenvallende trek zoeken we naar nachtelijke trekvogels die overdag in de struiken in de duinen foerageren en hier ook hun roepjes laten horen.

In september is er doortrek van Graspiepers en zwaluwen. We leren de drie verschillende soorten kwikstaarten herkennen in de lucht en maken kans op zeer diverse trek. In de struiken roepen Tjiftjaf, Vuurgoudhaan en Zwartkop terwijl we zoeken naar leuke soorten als Paapje, Bonte Vliegenvanger of misschien zelfs een Bladkoning!

In de tweede helft van oktober is er veel trek van Vinken, waartussen ook Kepen en soms andere vinkachtigen als Kneu, Groenling en Sijs meevliegen. We kunnen grote groepen Spreeuwen verwachten en kleinere groepjes lijsters als Koperwiek, Zanglijster, Merel en Kramsvogel. Met geluk weten we tussen de trekvogels ook een bijzondere soort te ontdekken als een IJsgors, Europese Kanarie of misschien zelfs een Dwerggors of Grote Pieper...

DatumStarttijdEindtijd