Roodborsttapuit
Blauwborst
Beflijster
Krooneend
Rietzanger

Buytenpark, Zoetermeer

Het Buytenpark Zoetermeer is een natuurgebied aan de noordwestelijke kant van Zoetermeer, waar je in het voorjaar leuk vogels kan kijken! In het voorjaar is hier volop vogelzang van soorten als Rietzanger, Blauwborst, Cetti's Zanger, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en Fitis. Daarnaast broeden er verschillende soorten steltlopers in het gebied zoals Kleine Plevier, Grutto, Kluut en Tureluur en is er een Oeverzwaluwwand gemaakt waar de zwaluwen mooi te zien zijn.

In de trektijd duiken hier ook regelmatig vogels op doortrek op. Zo is het een goede plek om de mooie Beflijster te zien, foerageert er wel eens een Lepelaar in het gebied en maken we ook kans op één van de mooiste eendensoorten van Nederland: de Krooneend.

We bekijken de verschillende vogelsoorten met veel uitleg over de vogels en de determinatie; een uitermate geschikte excursie voor de beginnende vogelaar!

DatumStarttijdEindtijd