Boschplaat, Terschelling

Boschplaat
Grijze Zeehond
Sneeuwgors
Bontbekplevier
Velduil

Boschplaat, Terschelling

De Boschplaat is een prachtig en uniek beschermd natuurreservaat aan de oostkant van Terschelling. Het is een van de weinige plekken van Nederland met ruige, onbeheerde natuur. Het gebied is erg gevarieerd, met een grote kweldervlakte aan de Waddenzee zijde, een breed strand aan de Noordzee zijde, vele slenken, duinen en struikgewassen met her en der een klein poeltje. Deze variatie draagt bij aan de verscheidenheid aan vogelsoorten die we kunnen verwachten.

De Boschplaat is een belangrijk broedgebied voor vogels, en om die reden is het gebied van maart t/m augustus afgesloten voor bezoekers. Het pad langs de stuifdijk (noordkant van de Boschplaat) is wél jaarrond toegankelijk, en vanaf daar is er ook genoeg te zien! Vandaag gaan we een wandeling maken door dit bijzondere gebied. We maken kans op soorten als de Rotgans, Brandgans, Bruine- en Blauwe kiekendief, Strandleeuwerik, en Sneeuwgors. En met geluk, hebben we daarnaast ook altijd wel een kleine kans op een Velduil! We lopen terug over het strand, waar we verschillende soorten meeuwen, sterns en steltlopers kunnen zien, en misschien zelfs een Jan-van-Gent. Wie weet zien we ook wel een Zeehond of een Ree.

Wandel gezellig mee met boswachter Sascha die je alles kan vertellen over dit prachtige en unieke natuurgebied!

Deze excursie is ook privé te boeken op een datum naar keuze. Informeer naar de mogelijkheden via  info@dagjeindenatuur.nl

Datum
Starttijd09:00
Eindtijd13:00
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij8

Boek deze excursie

Uw gids