Binnenveldse Hooilanden

De zomer komt ten einde, en wat betekent dat? De najaarstrek!
Eind augustus zijn veel steltlopers en rovers al onderweg naar het zuiden, en daar gaan wij eens even goed van genieten!

Deze dag gaan we het Binnenveld verkennen, een nieuw natuurgebied tussen Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Het is een groot blauwgrasland met stukken trilveen. Een waar mekka voor veel soorten steltlopers: Tureluurs, Wulpen en Watersnippen zijn algemene soorten hier. Ook fourageren hier nu Witgatjes, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en Bosruiters die op trek zijn. In het riet vinden we Rietgors, Kleine Karekiet en Rietzanger.

In het Binnenveld zijn ook veel Ooievaars te vinden, net als Lepelaars en andere reigers, met kans op de Purperreiger! Er is ook een kans op overvliegende Zwarte Ooievaars en andere vogels op trek over ons heen, zoals roofvogels. Denk hierbij aan Bruine Kiekendief, Wespendief en wellicht zelfs een Vis- of Zeearend.
Er broeden hier ook Boomvalk en meerdere paartjes Steenuil, die we hopelijk ook zullen vinden! 

DatumStarttijdEindtijd