Binnenveldse Hooilanden

De in 2023 verschenen film ‘Hooiland’ liet zien hoe mooi de natuur kan zijn, en vooral ook hoe snel een natuurgebied kan herstellen: de afgelopen jaren wordt het Binnenveld – het gebied tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug – langzaam weer teruggebracht naar zijn oude pracht. Hoe mooi dit gebied, bestaand uit soortenrijke hooigraslanden, eigenlijk is, laat zich vooral zien in het voorjaar.

Tijdens deze excursie zullen we een wandeling maken waarbij we zoveel mogelijk van het gebied zullen ontdekken. Het Binnenveld zit vol met broedvogels. In het voorjaar zit het hier vol met baltsende weidevogels als Grutto, Wulp, Tureluur en Kievit. Vanuit het riet klinkt overal de zang van Blauwborsten en Rietzangers. Er broeden hier ook meerdere paartjes Steenuil en de IJsvogel is een broedvogel in het gebied. Hopelijk kunnen we beide vinden!

Naast alle broedvogels, is ook de voorjaarstrek in volle gang. Vele steltlopers maken hier een tussenstop op weg naar hun broedgebieden, zoals Groenpootruiters, Bosruiters, Kleine Plevieren en de soms al in broedkleed verkerende Kemphanen. Met wat geluk vinden we misschien een Temminck's Strandloper.

Ook soorten als Zomertaling, Tapuit, Paapje en Regenwulp maken gebruik van de soortenrijkdom hier. Met goede wind maken we door de weidse uitzichten ook kans op doortrekkende roofvogels als wouwen of Visarenden en schaarse doortrekkens als Engelse- en Noordse Kwikstaart. En natuurlijk is in deze tijd van het jaar een zeldzaamheid nooit uitgesloten! 

DatumStarttijdEindtijd