Bargerveen

Bargerveen

Nederland was ooit bedekt met grote delen hoogveen. Dit hoogveen is echter grotendeels drooggelegd en afgegraven om turf uit te halen. Het turf werd als brandstof gebruikt. In het zuidoosten van Drenthe is er nog een klein stukje van dit hoogveen bewaard gebleven in het Bargerveen. Een uniek gebied op de grens met Duitsland, met een bijzondere biodiversiteit en veel vogels!

In het najaar is de vogeltrek hier mooi te zien. Soorten als Graspieper, Veldleeuwerik, Keep en Koperwiek vliegen over onderweg naar het zuiden, net als ganzen waaronder Kolgans en Toendrarietgans. In het veld foerageren zangvogels die 's nachts op trek zijn geweest en overdag voedsel zoeken, zoals Roodborsttapuit, Paapje en Tapuit. Ook roofvogels Als Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief en met geluk een Zeearend kunnen langsvliegen.

Daarnaast maken we in het gebied kans op andere leuke soorten als Groene Specht, Goudvink, Raaf, Geelgors en IJsvogel. Later in het najaar arriveert ook de Klapekster in het gebied en houden we de lucht in de gaten voor een overvliegende Kraanvogel.

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd07:30
Eindtijd11:30
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij2

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Bargerveen

Uw gids

Marlon de Haan
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied