Avondexcursie Tienhoven

De Tienhovense Plassen vormen een waterrijk natuur- en recreatiegebied. In het voorjaar is het hier een orkest van rietvogels en in de avondschemering ook van rallen! We luisteren aan het begin van de avond naar soorten als Bosrietzanger, Blauwborst, Cetti's Zanger, Snor en Roerdomp. In het gebied broeden ook Zwarte Sterns die vaak boven de plassen jagen, net als Oeverzwaluwen en Gierzwaluwen. We houden de lucht in de gaten voor een langsvliegende Koekoek, Bruine Kiekendief, Lepelaar of Purperreiger.

We blijven tot in de avondschemering om ook kans te maken op roepende Waterrallen en misschien zelfs Porseleinhoen! Een mooie avond vogels kijken na je werkdag.

DatumStarttijdEindtijd