Avondexcursie Arkemheen

Sluit je dag af met een avond vol vogelzang in polder Arkemheen!

Tussen Nijkerk en Putten ligt één van de oudste polders van Nederland. Omdat er in deze polder nooit ruilverkaveling heeft plaatsgevonden is het oorspronkelijke landschap hier nog grotendeels intact. Bochtige sloten, kolken, rietmoerassen en drassige bloemrijke weides bepalen het landschap. Het is dan ook een uniek natuurgebied dat het thuis is van vele soorten (bedreigde) vogelsoorten. Een uniek weidegebied met een hoge waterstand maakt dit gebied bij uitstek geschikt voor weidevogels.

Vanavond gaan we in polder Arkemheen genieten van de voorjaarszang. We leren het verschil tussen de zang van Rietzanger en Kleine Karekiet en van de Sprinkhaanzanger en Snor. Ook kunnen we Blauwborsten zien en het is vanaf mei een goede plek om de Grote Karekiet te horen en misschien zelfs te zien. De polders zitten vol met weidevogels zoals Grutto, Kemphaan, Tureluur en Wulp. Ook Kleine Plevier en later in het jaar Bosruiter en Groenpootruiter komen hier voor. Op het water zoeken we naar Krooneenden terwijl we de lucht in de gaten houden voor een overvliegende Zeearend en de nabijgelegen daken scannen voor een mogelijke Steenuil! Naast vogels maken we in dit gebied ook een kleine kans op Hermelijn.

Een heerlijke excursie om de dag mee af te sluiten. Ga je met ons mee?

DatumStarttijdEindtijd