Assebroekse Meersen

  • 07:30 - 09:30
  • Vogels

Assebroekse Meersen

De Assebroekse Meersen is een natuurgebied met vochtige weilanden en plassen afgewisseld met rijen oude knotwilgen en sloten, net buiten de stad Brugge. Door de lage ligging en de vele waterlopen doorheen het gebied, komen de meersen regelmatig onder water te staan en transformeert het in een heus watervogelparadijs. 

De natte weiden vormen een ideaal biotoop voor soorten als Watersnip en Kievit, met in de drassige stukken ook verscheidene eendensoorten zoals Slobeend en Wintertaling. Met wat geluk vinden we ook een Dodaars, actief duikend langs de rand van de oevervegetatie. Tijdens de trekperiode, zolang het gebied er niet te droog bij ligt, zijn de meersen een interessante stopplek voor steltlopers op trek en kunnen we dus zomaar soorten als Witgat, Oeverloper, Bosruiter en Groenpootruiter tegenkomen. 

In de oudste knotwilgen hebben zich Steenuilen gevestigd, een soort die ook dagactief is en waarop we dus zeker kans maken! Verder is dit ook het biotoop bij uitstek voor Groene Specht, en in de ruigere stukken is het ook altijd uitkijken naar Roodborsttapuit of misschien zelfs een Paapje. 

Op deze wandeling laten we ons verrassen door wat dit charmante gebied net buiten de stad te bieden heeft, genieten we van alles wat we op ons pad tegenkomen, en leer ik je van alles bij over de meersen en de vogels die er voorkomen!

Datum
Starttijd07:30
Eindtijd09:30
Prijs€ 25,00

Overige opties

Uw gids

Jan De Vlaemynck
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.