Eidereenden

Zuidpier IJmuiden

De Zuidpier van IJmuiden is één van de beste plekken om zeevogels te kijken. Vanaf de punt van de pier zijn in de wintermaanden zeevogels als Roodkeelduiker, Jan-van-Gent en Drieteenmeeuw vaak van dichtbij te bekijken. In de luwte van de pier foerageren soms soorten als Zeekoet, Alk, Zwarte Zee-eend, Eider en misschien wel een Kuifaalscholver. Terwijl we over de Zuidpier lopen komen we ook Steenlopers, Paarse Strandlopers en Oeverpiepers tegen, die vaak mooi te fotograferen zijn. Op het strand bij de Zuidpier bekijken we de verschillende soorten meeuwen, waar misschien wel een Grote- of Kleine Burgemeester tussen zit. Ook foerageren er soms Sneeuwgorzen op het strand.

Daarnaast brengen we een bezoek aan het Kennemermeer waar vaak Tafeleenden en Wintertalingen zitten. Rondom het Kennemermeer maken we kans op soorten als Vuurgoudhaan, Baardman, Goudvink en misschien vliegt er een Bokje uit het riet. 

Deze excursie is geschikt voor beginnende vogelaars, maar ook voor meer gevorderde vogelaars die bijvoorbeeld het verschil tussen de Kuifaalscholver, de gewone Aalscholver en de Grote Aalscholver willen leren. Daarnaast zijn er vaak mooie fotografiemogelijkheden. Ga mee en ontdek de soortenrijkdom van de Zuidpier en het Kennemermeer!

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Reserveer direct
08:1512:15Reserveer direct
07:4511:45Reserveer direct