Zuidpier IJmuiden

In het voorjaar gaan de wintergasten weer op trek naar het hoge noorden. Bij de Zuidpier van IJmuiden is deze voorjaarstrek vaak mooi te zien. Groepen eenden, steltlopers en zangvogels vliegen over zee of over het strand langs. Op de Zuidpier zelf zitten vaak nog Steenlopers, Paarse Strandlopers en soms een Bonte Strandloper of Kanoet die nu in hun kleurrijke zomerkleed beginnen te komen. Oeverpiepers vliegen rond en soms zit er een verdwaalde trekvogel zoals een Tapuit uitgeput op de blokken van de pier.

Ook wandelen we rondom het Kennemermeer, waar we kunnen genieten van de vogelzang. Al vanaf eind maart keren de eerste Blauwborsten hier terug, terwijl later in april ook de Nachtegaal, Rietzanger en Braamsluiper zich laten horen.

De omgeving van de Zuidpier is daarnaast een magneet voor dwaalgasten. Het is altijd weer een verrassing wat we hier gaan zien. Zo zagen we hier vorig voorjaar de zeldzame Ross' Meeuw!

DatumStarttijdEindtijd