Avondexcursie Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer wordt omgeven door uniek wetlandgebied met vogelsoorten die nergens in Nederland in zulke hoge aantallen broeden. Zeldzame broedvogels als Witwangstern, Zeearend en de schuchtere Kleinst Waterhoen zijn hier niet meer weg te denken. In de avonduren komt het gebied weer tot leven en gaan vogels op zoek naar voedsel of laten ze hun zang nog even horen.

In de natte delen duiken Geoorde Futen vaak dichtbij op, vliegen er Zwarte Sterns rond, en foerageren er zwaluwen laag boven het water. Langs de kant scharrelt er een verscheidenheid aan steltlopers die we kunnen bekijken: Bosruiter, Zwarte Ruiter en Groenpootruiters, Kemphanen en Bontbekplevieren rusten hier uit tijdens de trek en zoeken naar voedsel.

In de rietkragen huizen zangvogels als Blauwborst en Rietzanger en met wat geluk zelfs een Roerdomp. Het uitgestrekte wetland wordt deels omringd door extensief beheerde weilanden van het Groninger Landschap waar nog Grutto’s en Tureluurs broeden. Het is een veelzijdig gebied dat zich perfect leent om allerlei vogelsoorten rustig te bekijken en te leren herkennen.

DatumStarttijdEindtijd