Zuidlaardermeer

Begin april markeert in dit gebied de grijze zone tussen winter en voorjaar. Het Zuidlaardermeer wordt omgeven door uniek wetlandgebied met vogelsoorten die nergens in Nederland in zulke hoge aantallen broeden. Zeldzame broedvogels als Zeearend en Roerdomp zijn hier niet meer weg te denken en hier maken we dan ook zeker kans op. In de natte delen duiken Geoorde Futen vaak dichtbij op, zitten rond deze tijd Zomertalingen en maken we ook nog steeds kans op soorten als Brilduiker en Nonnetje.  Langs de kant scharrelt er een verscheidenheid aan steltlopers die we kunnen bekijken: Grutto's, Kluten, Watersnippen en Bonte Strandlopers  en Bontbekplevieren kunnen hier opvetten voordat ze gaan broeden of doortrekken naar verder gelegen broedgebieden. In de rietkragen huizen zangvogels als Blauwborst, Rietzanger en met wat geluk horen we zelfs de eerste Fitis zingen. Het uitgestrekte wetland wordt deels omringd door extensief beheerde weilanden van het Groninger Landschap waar nog Grutto’s en Tureluurs broeden. Het is een veelzijdig gebied dat zich perfect leent om allerlei vogelsoorten rustig te bekijken en te leren herkennen.

DatumStarttijdEindtijd